Oferta

Systemy klasy MES

Systemy klasy MES wykorzystują technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn lub przy udziale pracowników bezpośrednio- produkcyjnych.

Dzięki funkcjonalności systemu można uzyskać natychmiastową informację zwrotną o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i bezzwłocznie reagować na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego. Pozyskane dane z procesu produkcyjnego pozwalają na analizę kluczowych wskaźników wydajności na produkcji i uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Funkcjonalność MES:

 • Zarządzanie produkcją
 • Raportowanie i analiza danych
 • Śledzenie i genealogia produkcji
 • Zarządzanie jakością
 • Gromadzenie i akwizycja danych
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów
 • Zarządzanie alokacją zasobów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu
 • Rozsyłanie zadań produkcyjnych
 • Harmonogramowanie produkcji
 • Zarządzanie wydajnością
 • Integracja z ERP i innymi systemami biznesowymi

 

Korzyści:

 • Wzrost produktywności
 • Wzrost wskaźnika OEE
 • Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego
 • Obniżenie kosztów produkcji
 • Poprawa wizualizacji produkcji w toku
 • Skrócenie przestojów nieplanowanych
 • Skrócenie przestojów planowanych
 • Poprawa jakości produkcji
 • Zwiększenie zdolności produkcyjnych

 
APISystems sp. z o. o. - wszelkie prawa zastrzeżone 2012

Projekt i wykonanie: