SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA MASZYN

Systemy bezpieczeństwa maszyn

stanowią część systemu sterowania maszyny, których zadaniem jest zapobieganie sytuacjom zagrożenia. Mogą to być również osobne systemy dedykowane lub zintegrowane ze standardowym systemem sterowania. Głównym zadaniem systemu jest odpowiadanie za wykonywanie funkcji bezpieczeństwa w celu zapewnienia lub utrzymania bezpiecznej kontroli nad sprzętem w obliczu zagrożenia. Niezadziałanie funkcji bezpieczeństwa może skutkować natychmiastowym wystąpieniem zagrożenia zdrowia lub życia dla użytkowników maszyn.

Złożoność systemów bezpieczeństwa może być różna, począwszy od prostych, takich jak wyłączniki blokujące osłony i wyłączniki stopu awaryjnego, połączone szeregowo z cewkami styczników mocy, a kończąc na złożonych systemach zawierających zaawansowane urządzenia, komunikujące się przez oprogramowanie i sprzęt komputerowy.

Przykłady zastosowań: