PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Promowanie nowych technologii oznacza, że specjalnie dotowane są projekty, w których projektuje i wytwarza się innowacje poprzez prace badawczo-rozwojowe. Projekty B+R (z ang. Research and Development – R&D).  

W APISystems prowadzimy prace badawczo rozwojowe: 

  • opracowujemy i rozwijamy nowe produkty w zakresie IT, a w szczególności w zakresie systemów MES i bezpieczeństwa danych produkcyjnych, 
  • wspieramy przedsiębiorstwa w projektowaniu/rozwoju produktów tak aby możliwa była automatyzacja ich produkcji, 
  • opracowujemy nowe technologie wytwarzania, tj. prowadzenie i układanie ścieżek miedzianych w matach grzewczych, zrobotyzowane symulacje ludzkiej pracy obsługi narzędzi, systemy sterowania badawczymi generatorami wiatru, redundantne systemy komunikacji w sterowaniu bezzałogowymi łodziami. 
  • prowadzimy prace B+R na zamówienie i we współpracy ze wskazanymi podmiotami naukowymi lub instytucjami.  

Pamiętaj, że projekty B&R można preferencyjnie rozliczać w odpisach podatkowych, tak samo jak etaty pracowników pełniących funkcje badawczo-rozwojowe. Ulepszenie Twojego produktu lub usługi poprzez współpracę z nami może być bardzo opłacalne.