SYSTEMY ZROBOTYZOWANE

Systemy zrobotyzowane

W zakładach produkcyjnych jednym z najważniejszych aspektów produkcji jest zapewnienie elastyczności działania tak aby móc szybko reagować na potrzeby klientów. Zastosowanie zrobotyzowanych systemów pozwala na regularne podnoszenie tempa produkcji bez ponoszenia strat w sferze jakości. 

Przykłady zastosowań: