WDROŻENIA

Nasi specjaliści zrealizowali w ostatnich kilku latach ponad 300 projektów w różnych branżach.

Przykładowe branże i zrealizowane prace:

– planowanie/harmonogramowanie produkcji
– monitoring maszyn
– obliczanie wskaźników biznesowych (OEE)
– zarządzanie zleceniami
– monitoring mediów (energia, para wodna, sprężone powietrze)
– zarządzanie naważaniem
– GDS (Gas Detection Systems)
– systemy raportowe i portale Web
– komunikacja z ERP (SAP)
– rozwój dedykowanych systemów opartych o narzędzia MS Office (np. Excell) i ich migracja do profesjonalnych baz danych w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa składowania i przetwarzania danych

– modernizacje i remonty maszyn dozująco-paczkujących
– modernizacje i remonty frosterów
– modernizacje i remonty urządzeń dozujących
– modernizacje i remonty urządzeń mieszających i wywrotnic
– modernizacje i remonty systemów transportowych
– modyfikacja oprogramowania systemów sterowania liniami (np. sterowniki, panele, serwosterowniki)
– dostawa stanowisk naważania
– audyty bezpieczeństwa maszyn

– modernizacje Monobloków, Stacji CIP
– modernizacje i remonty maszyn pakujących
– modernizacje rozdzielnic zasilania

– modernizacje, remonty i dostosowanie do norm bezpieczeństwa pras hydraulicznych
– modernizacje, remonty i dostosowanie do norm bezpieczeństwa stanowisk montażu precyzyjnego
– modernizacje, remonty i dostosowanie do norm bezpieczeństwa linii zabezpieczania powierzchni
– modernizacje, remonty i dostosowanie do norm bezpieczeństwa maszyn obróbczych CNC
– migracje sterowników (np. Siemens S5 do S7, Rockwell Automation / Allen Bradley, GE 90-30 do GE Rx3i)

– genealogia produkcji (Tracebility)
– zarządzanie stanami magazynowymi
– zarządzanie zleceniami
– monitoring maszyn i rozliczanie produkcji
– monitoring gniazd ręcznego montażu i rozliczanie konsumpcji materiałów
– obliczanie wskaźników (OEE, SPC, MTTR, MTBF, itp.)
– komunikacja z ERP (Axapta, Baan)

– stanowiska ręcznego montażu
– rozbudowa centr obróbczych CNC (sterowniki Sinumerik)
– modernizacje pras hydraulicznych
– opracowanie i dostawa stanowisk badania szczelności baterii gazomierzy
– opracowanie i dostawa części stanowisk zamykania gazomierzy
– opracowanie i dostawa stanowiska automatycznego nakładania kitu na elementy metalowe

– planowanie/harmonogramowanie produkcji
– monitoring linii technologicznych
– obliczanie wskaźników biznesowych (OEE)
– zarządzanie zleceniami
– monitoring mediów (energia, para wodna, sprężone powietrze, emisja CO2)
– systemy raportowe i portale Web
– komunikacja z ERP (SAP)
– modernizacja central GDS

– monitoring maszyn
– monitoring mediów (energia, para wodna, sprężone powietrze, itp.)
– wizualizacje, raporty
– systemy raportowe i portale Web
– rozliczanie produkcji

– modernizacje i remonty maszyn pakujących
– systemy wizyjne do detekcji pharmacode`ów
– Przeniesienie systemu monitoringu analizatora mieszaczy SFII
– redundancja komunikacji (światłowód, radio) pomiędzy kluczowymi obszarami zakładu produkcyjnego
– migracje sterowników S5 do S7

– monitoring maszyn i linii produkcyjnych
– rozliczanie produkcji
– monitoring mediów (energia, sprężone powietrze, itp.)
– modernizacje maszyn Homag
– audyt bezpieczeństwa maszyn i dostosowanie do obowiązujących norm

– Producenci materiałów izolacyjnych – systemy dozujące, modernizacje pił wzdłużnych, audyty bezpieczeństwa
– Producenci rowerów – monitoring mediów, modernizacja sterowania linii produkcyjnych, system monitorowania przestojów produkcji
– Wod-Kan – wizualizacje, raporty, modernizacje systemów sterowania (Siemens, GE, Schneider); systemy komunikacjie bezprzewodowej (GPRS, radio)

– system sterowania badawczymi generatorami wiatru
– system zdalnych pomiarów zanurzenia i przechyłów modeli kadłubów jednostek pływających
– układ sterowania ogniwami wodorowymi
– system sterownia łodziami bezzałogowymi
– system sterownia częstotliwością akustyczną (SCA)