SYSTEMY KLASY MES

Systemy klasy MES

wykorzystują technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn lub przy udziale pracowników bezpośrednio- produkcyjnych.

Dzięki funkcjonalności systemu można uzyskać natychmiastową informację zwrotną o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i bezzwłocznie reagować na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego. Pozyskane dane z procesu produkcyjnego pozwalają na analizę kluczowych wskaźników wydajności na produkcji i uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Funkcjonalność MES:

Korzyści:

Zapraszamy do kontaktu.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.