PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Prace badawczo-rozwojowe

Prace badawczo-rozwojowe były niegdyś domeną dużych firm, które stać było na prowadzenie projektów B+R. Obecnie coraz więcej dotacji z Funduszy Europejskich dotyczy tego typu działań. Najnowsze konkursy z funduszy FENG oraz PARP bardzo często zawierają wymagania co do rozwoju badań w przemyśle.   

Fundusze FENG 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, czyli Fundusze FENG są przeznaczone dla firm i sektora naukowego. W Ścieżce Smart dla firm dużych i średnich prace B+R są w projektach obowiązkowe, a dla małych firm obligatoryjne jest wdrożenie innowacji. Program oferuje wsparcie całego procesu badawczo-rozwojowego oraz aplikacja innowacji.  

Projekty B+R 

Promowanie nowych technologii oznacza, że specjalnie dotowane są projekty, w których projektuje i wytwarza się innowacje poprzez prace badawczo-rozwojowe. Projekty B+R (z ang. Research and Development – R&D) składają się z dwóch głównych etapów. Pierwszy do badania naukowe. W zakresie przemysłu podkreśla się fazę badań podstawowych, czyli empirycznych oraz badania aplikacyjne. Mają one na celu prowadzenie ulepszeń, aby powstały nowe procesy lub usługi. Prace rozwojowe natomiast obejmują kształtowanie wiedzy i umiejętności tak, aby wykorzystać je do dalszego kreowania wytworzonych wcześniej procesów, produktów lub usług.   

Nowe produkty i usługi 

Rozwój firmy to przede wszystkim nowe produkty i usługi. Dzięki unijnemu dofinansowaniu, polskie firmy mogą inwestować w nowe technologie – te, które można kupić lub te, które możemy sami wytworzyć. Nasze krajowe przedsiębiorstwa mają duży potencjał. Jeśli Twoja firma działa w branży przemysłowej i chciałbyś nawiązać współpracę w zakresie prac badawczo-rozwojowych, skontaktuj się z nami.  

W APISystems prowadzimy prace badawczo rozwojowe:  
  • przygotowujemy projekty prac R&D – dokumentację, zakres działań, harmonogramy i kosztorysy, 
  • opracowujemy i rozwijamy nowe produkty w zakresie IT, a w szczególności w zakresie systemów MES i bezpieczeństwa danych produkcyjnych,  
  • wspieramy przedsiębiorstwa w projektowaniu/rozwoju produktów tak aby możliwa była automatyzacja ich produkcji,  
  • opracowujemy nowe technologie wytwarzania, tj. prowadzenie i układanie ścieżek miedzianych w matach grzewczych, zrobotyzowane symulacje ludzkiej pracy obsługi narzędzi, systemy sterowania badawczymi generatorami wiatru, redundantne systemy komunikacji w sterowaniu bezzałogowymi łodziami.  
  • prowadzimy prace B+R na zamówienie i we współpracy ze wskazanymi podmiotami naukowymi lub instytucjami.
Ulga badawczo-rozwojowa 

Projekty B&R można preferencyjnie rozliczać w odpisach podatkowych, tak samo jak etaty pracowników pełniących funkcje badawczo-rozwojowe. Obecne przepisy podatkowe premiują innowacje. Wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania 100% kosztów kwalifikowanych. Ulepszenie Twojego produktu lub usługi poprzez współpracę z nami może być bardzo opłacalne.  

Automatyzacja Robotyzacja w MŚP 

Co prawda konkurs PARP „Automatyzacja Robotyzacja w MŚP”, który obejmuje firmy z Polski Wschodniej nie zakłada dofinansowania na R&D, to jednak wspiera inwestycje przedsiębiorstw w nowe technologie. Automatyzujemy i robotyzujemy procesy produkcyjne. Jeśli masz pomysł na unowocześnienie swojego zakładu – napisz do nas. Więcej o konkursie przeczytasz TU