ROBOTYZACJA

Odkąd Międzynarodowa Federacja Robotyki (International Federation of Robotics, IFR) publikuje liczbę wdrożonych robotów na 10 000 pracowników, wskaźnik ten jest wyznacznikiem poziomu zaawansowania produkcji. Robot jest utożsamiany z procesami bardzo precyzyjnymi, powtarzalnymi, które określają jakość produktu finalnego. W wielu wypadkach robotyzacja linii produkcyjnych jest dobrą inwestycją. Obecne przepisy podatkowe oraz dotacje pozwalają w dużej mierze sfinansować zakup robotów.
Robotyzacja procesów produkcyjnych 

Robotyzacja procesów produkcyjnych musi być przede wszystkim opłacalna. Dlatego tak ważna jest analiza procesu obecnego i oczekiwanego, szczególnie pod względem optymalizacji. Jeżeli proces nie jest poukładany od momentu wejścia na magazyn poprzez linię aż do momentu pakowania, robotyzacja będzie tylko multiplikacją błędów. Precyzja działania robota wymaga odpowiedniego przygotowania, toteż cała aplikacja musi być dobrze przemyślana. 

Warianty robotyzacji 

Niektóre procesy są bardzo trudne w robotyzacji lub po prostu nieopłacalne. W zależności od charakterystyki można stosować różne warianty robotyzacji 

  • Cela zrobotyzowana – wygrodzone stanowisko lub zabudowana maszyna z robotem realizującym zadany proces. Dobrze sprawdza się w procesach takich jak montaż, lutowanie czy spawanie.  
  • Stanowisko zrobotyzowane w linii manualnej lub półautomatycznej – stanowisko z robotem, do którego podawane są elementy częściowo już przygotowane przez operatorów ręcznie. Najczęściej stosuje się takie rozwiązania w pakowaniu, paletyzacji i rozwiązaniach typu bin picking.
  • Linia zrobotyzowana – w pełni zautomatyzowana linia z robotami, gdzie wszystkie procesy działają bez udziału człowieka, a zadaniem operatora jest czuwanie nad procesem i dostępnością podzespołów na wejściu. Takie rozwiązania najczęściej są spotykane w przemyśle spożywczym i automotive.  
Oprzyrządowanie do robota 

Sam robot jest tylko bardziej zaawansowanym narzędziem. Istotną role odgrywa tu oprzyrządowanie do robota. Integrowaliśmy już roboty w wielu różnych branżach i wiemy, jak dobierać odpowiednie peryferia. Najczęstsze wdrożenia dotyczą zazwyczaj chwytaków oraz systemów wizyjnych. Dobieramy odpowiednie narzędzia i optymalizujemy procesy produkcyjne.  

System wizyjny dla robota 

Odpowiedni system wizyjny dla robota jest najczęściej kluczowym elementem wpływającym na efektywność aplikacji. Wizja maszynowa to nie tylko traceability, ale także zmniejszenie liczby błędów, większa kontrola nad procesem i jego poprawnością. Wdrożyliśmy już dziesiątki takich systemów w stanowiskach zrobotyzowanych i liniach produkcyjnych.  

Jeśli chcesz wdrożyć roboty, ale nie wiesz, jak dobrać instrumenty finansowe – skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci znaleźć właściwe opcje i wdrożymy robota w Twojej firmie.