STANOWISKA MONTAŻOWE

Jedną z podstawowych zasad w biznesie jest kryterium opłacalności. Ekonomiczne uzasadnienie wdrożenia nowej maszyny czy robota jest konieczne choć oczywiście każdy ma swoje metody na obliczenia. Dla niektórych jest to prosty rachunek liczby etatów, dla innych inwestycja w poukładany proces, powtarzalność czy precyzja wykonania. Najlepszym przykładem są stanowiska montażowe, czyli pojedyncze komórki organizmu firmy. 

Manualne stacje montażu 

Najprostszym sposobem wykonywania operacji produkcyjnych jest wykonywanie ich ręcznie. Proste manualne stacje montażu są obecne praktycznie we wszystkich fabrykach. Ergonomicznie zaprojektowane mają na celu ułatwienie pracy operatorowi. Niedrogie stanowiska mają jednak kilka wad – są całkowicie zależne od dyspozycji pracownika, a więc podatne na błędy i zmienną dokładność. Jednak dobrze zaprojektowane dają całkiem niezłe możliwości.  

Stanowiska półautomatyczne 

Stanowiska półautomatyczne to złoty środek dla procesów, które ciężko zautomatyzować, a są powiązane z procesami automatycznymi. Przykładem takich rozwiązań są stanowiska testowe, na których operator przygotowuje element do testów, które są wykonywane przez system automatyczny.  

Rozwiązania typu semi-automated mogą być także powiązane z pracą robota. Zadaniem operatora jest wstępne przygotowanie produktu np. włożenie do fikstury, która następnie jest przenoszona do strefy pracy robota, który może wykonywać montaż. 

Elastyczne stanowiska montażowe  

Elastyczne stanowiska montażowe zaprojektowane do obsługi różnych produktów, umożliwiają szybką konfigurację montażową w zależności od potrzeb. Nadają się do produkcji nisko seryjnej, którą trzeba dostosowywać do zmiennych wymagań rynku. 

Systemy transportowe 

Systemy transportowe to najlepszy sposób na komunikację poszczególnych stanowisk montażowych. Transport automatyczny między stanowiskami może obejmować przenośniki rolkowe lub taśmowe. Mogą być one połączone w jeden system sterowania tak, aby każde kolejne stanowisko było kolejnym etapem produkcyjnym. Takie rozwiązanie daje nam większą kontrolę nad płynnością procesu. Dodatkowo poszczególne stanowiska mogą mieć zadany czas pracy operatora precyzowany na podstawie informacji wyświetlanej na ekranie lub za pomocą oznaczeń świetlnych.  

Automatyczne systemy podawania części 

W stanowiskach montażowych częstym rozwiązaniem są automatyczne systemy podawania części – mogą to być np. śrubki, podzespoły, elementy obudowy. Feedery lub np. podajniki bębnowe, a także systemy typu poka-yoke zmniejszając prawdopodobieństwo błędu operatora, co z kolei daje nam oszczędności na produkcji.  

Systemy wizyjne  

Systemy wizyjne są nieodzownym elementem stanowisk montażowych i półautomatycznych. Wizja maszynowa daje duże możliwości identyfikacji procesów na stanowisku oraz wykonywania testów wizyjnych na różnych etapach produkcji. 

Zamów stanowisko montażowe 

Jeśli jesteś na początku swojej drogi automatyzacji lub masz specyficzne potrzeby – zamów stanowisko montażowe. Korzystając z naszego szerokiego doświadczenia, wdrażamy także maszyny i stacje zrobotyzowane.  

Skontaktuj się z nami biuro@apisystems.pl