MAPA DROGOWA DO PRZEMYSŁU 4.0

Mapa drogowa do Przemysłu 4.0  

Transformacja cyfrowa to długotrwały proces rozwoju, który wymaga dokładnej analizy potrzeb i możliwości firmy oraz sytuacji na rynku. Strategię rozwoju digitalnego określa się jako mapa drogowa do Przemysłu 4.0 lub jako mapa transformacji cyfrowej.  Mapa drogowa składa się z diagnozy gotowości firmy i jej charakterystyki oraz planu działań z uwzględnieniem różnych technologii, które mogą być wdrożone na poziomie modeli biznesowych, procesów biurowych, procesów administracyjnych, ale także produkcyjnych czy związanych z cyberbezpieczeństwem. Mapa drogowa to obszerny dokument określający także wizję rozwoju przedsiębiorstwa.  

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP 

Konkurs PARP dla Polski Wschodniej „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” obejmuje przedsiębiorstwa, które chcą inwestować w nowe technologie. Jednak, aby aplikować o dotację należy złożyć wniosek wraz z mapą drogową do Przemysłu 4.0. Co więc powinna zawierać taka strategia rozwoju? 

Minimalny zakres mapy drogowej transformacji  

Minimalny zakres mapy drogowej transformacji obejmuje trzy podstawowe części – wstępną, diagnostyczną oraz wdrożeniową. Dokładna analiza firmy i opisanie jej w mapie drogowej jest możliwa dopiero po dokonania audytu.   

Część wstępna  

Część wstępna obejmuje dane identyfikacyjne firmy podlegającej audytowi, a więc przedmiot działalności i produkty oraz usługi, które oferuje. Warto tutaj odnieść się do rynku na jakim działa przedsiębiorstwo oraz w jaki sposób realizuje swoje zamierzenia biznesowe.   

Część diagnostyczna  

Część diagnostyczna mapy transformacji cyfrowej jest wynikiem audytu przedsiębiorstwa pod względem biznesowym, technologicznym, rynkowym i marketingowym. Dla konkursów PARP, w tym „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” , zaleca się także użycie narzędzia opracowanego dla Platformy Przemysłu Przyszłości – skan ADMA. 

ADMA 

Ankieta samooceny – skan ADMA jest przeznaczone głównie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. ADMA (ADvanced MAnufacturing) jest jedną z wielu metodologii oceny dojrzałości cyfrowej. W ramach badania wyodrębniono 7 aspektów transformacji takich jak zaawansowane technologie produkcyjne, fabryka cyfrowa, fabryka ekologiczna itp.   

Część wdrożeniowa 

Ostatnią częścią mapy drogowej jest część wdrożeniowa. Powinna ona wynikać z audytu oraz części diagnostycznej. Po rozpoznaniu i charakterystyce działania można zaplanować wdrożenia nowych technologii, a szczególnie automatyzacji i robotyzacji. Fundusze europejskie obecnie bardzo premiują strategiczne planowanie i inwestycję w branżę AiR. Nieodłącznym elementem tej części powinny być harmonogramy wdrożenia zmian oraz kosztorysy zawierające nie tylko budżety na maszyny, ale także na szkolenia kadr.  

 

Skuteczna transformacja  

Skuteczna transformacja zależy od wielu różnych aspektów. Prawidłowo przeprowadzony audyt powinien być odpowiedzią na kluczowe pytania – kiedy i jakie innowacje wdrażać. Jednak niemniej istotne jest doświadczenie zespołów wdrażających oraz odpowiednie planowanie działań. Transformacja cyfrowa jest procesem, który postępuje, ale się nie kończy. Tak samo jak wciąż rozwijają się technologie, rynki i potrzeby konsumentów.   

Automatyzujemy produkcję 

W APISystems automatyzujemy produkcję. Jednak automatyzacja to nie tylko budowa maszyn, linii produkcyjnych. Głównym naszym zadaniem jest optymalizacja procesów. Naszym priorytetem są zatem wszelkie działania usprawniające produkcję. Wspieramy firmy w audytach, proponujemy kompleksowe strategie rozwoju w obszarze maszynowym oraz systemów przemysłowych IT do zarządzania produkcją.  

Jeśli aplikujesz o dotację i potrzebujesz mapy drogowej do Przemysłu 4.0 –skontaktuj się z nami. 

1

Zadzwoń lub napisz do nas.

Opowiedz nam o sobie. 

2

Wypełnij ankietę

3

Zorganizujemy wizję lokalną w zakładzie produkcyjnym, gdzie lepiej poznamy Twoje potrzeby i proces produkcyjny. 

4

Przedstawimy Ci Raport stanowiący wstęp do Cyfrowej Transformacji przedsiębiorstwa. 

5