TRANSFORMACJA CYFROWA

Transformacja cyfrowa 

Transformacja cyfrowa jest wynikiem rozwoju technologicznego w przemyśle. Wzrost globalnej konkurencyjności, optymalizacja budżetów oraz potrzeba stabilizacji produkcji, spowodowały potrzebę aplikacji nowych rozwiązań z zakresu automatyzacji, robotyzacji i informatyki przemysłowej.   

Digitalizacja procesów 

Transformacja cyfrowa to wielopoziomowa strategia zmian od modelu biznesowego, produkcji i łańcuchów wartości. Natomiast digitalizacja procesów jest ujednoliceniem przekształcania danych (tych analogowych i cyfrowych) w postać cyfrową. Transformacja cyfrowa jest wyjściem do ulepszania procesów dzięki analizie i obrazowaniu uzyskanych danych dobrej jakości.   

Cyberbezpieczeństwo  

Oparcie przepływu informacji o zbieranie, przetwarzanie i analizę danych cyfrowych ma niestety jedną podstawową wadę. Jest nią narażenie sieci na ataki hakerskie, które mogą dotyczyć nie tylko poczty służbowej, ale także dysków z danymi poufnymi (takimi jak dokumentacja projektowa) oraz maszyn, robotów, czy nawet sterowników.  

Informatyka przemysłowa  

Informatyka przemysłowa, czyli systemy IT do zarządzania produkcją to zaawansowane technologie analizy, obrazowania i kontroli produkcji. Systemy te obejmują różne etapy produkcji – od panelów operatorskich, poprzez stanowisko planisty produkcji, aż po kolejne poziomy zarządzania. Skalowalność rozwiązania jest możliwa aż do rozwiązań rozproszonych, w których korzysta się z chmury obliczeniowej.  

Firmy jak transformersy  

Z tym wdrażaniem zmian jest jak z filmowymi transformersami – mają postać zwykłych samochodów, a jednak mają zaszytą w środku najnowszą technologię, algorytmy i supermoce. Właśnie tak podchodzimy do aplikacji nowych technologii w firmach. Przecież inwestycja w innowacje to nie zakup całej nowej fabryki i wyrzucenie starej na złom. To długotrwały proces zmian od poziomu magazynu, poprzez poziom fabryki aż do systemów IT.  

Dlaczego transformacja jest tak trudna  

Polskie firmy mają coraz lepszy dostęp do nowych technologii, a do tego możemy korzystać z dotacji z Funduszy Europejskich na automatyzację i robotyzację. Jednak, dlaczego transformacja jest tak trudna? 

Przede wszystkim wielu firmom brakuje strategicznego planowania rozwoju technologicznego – czyli np. mapy drogowej do Przemysłu 4.0. 
Czynniki utrudniające transformację: 
  • obawa przed wprowadzaniem zmian, słaba kultura organizacyjna, 
  • brak wykształconej i zaangażowanej kadry pracowniczej, 
  • odwlekanie szkoleń rozwojowych dla pracowników, 
  • brak zewnętrznego finansowania innowacji,  
  • niepewność i brak stabilizacji rynku. 

Czynników oczywiście jest o wiele więcej, jednak te są najczęstszymi hamulcowymi rozwoju.   

Jak wdrażamy innowacje w firmach 

Bardzo często menadżerowie widzą potrzebę transformacji cyfrowej w swoich firmach, ale poszukują wartościowych partnerów w działaniu. Czy wiesz jak my wdrażamy innowacje w firmach? 

Przede wszystkim zapoznajemy się z charakterystyką przedsiębiorstwa – jego potencjałem, możliwościami, ale i słabościami. Analizujemy wszystko – procesy, łańcuchy wartości, dostawców. Następnie proponujemy rozwiązania na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia. Dalsza współpraca z firmą owocuje optymalnym rozwiązaniem, które wdrażamy na produkcji.  

Po prostu napisz do nas biuro@apisystems.pl